Menu

Retningslinjer

Retningslinjer for bruk av bilder

Vi gjør oppmerksom på at bildene i denne bildebanken kun kan benyttes til profilering av Hemsedal som reiselivsdestinasjon.  Materiellet må ikke lånes ut, selges eller overleveres til andre brukere uten vårt samtykke. Husk kreditering av hemsedal.com / fotografens navn.

Bildene du har bestilt kan kun benyttes i produksjonen bestillingen er gjort for. De må deretter kastes. Ønsker du å benytte bildene i ytterligere produksjoner, må bildene bestilles på nytt. Bildene er til redaksjonell bruk, og kan ikke brukes i kommersiell sammenheng, dvs i produksjoner som er ment for salg. Personen som bestiller bildene er ansvarlig for at bildene blir brukt i henhold til våre retningslinjer, samt at opplysningene i registreringsskjemaet stemmer overens med bruken av bildet.

OBS! Ved misbruk/feil bruk av bilder blir bestiller fakturert for NOK 3.000,- per bilde.

Hemsedal sin fotobank skal fremme markedsføring av Hemsedal som reisemål. All bruk av bilder i tråd med dette formålet er kostnadsfri for bruker, innenfor de rammer som nevnes nedenfor. Kontakt Hemsedal Turistkontor på info@hemsedal.com eller telefon +47 32 05 50 30 om du er i tvil om din bruk av bilder er innenfor formålet med billedbasen.

Bildene skal kun brukes i presentasjoner som har med Hemsedal å gjøre. Det er forbudt å selge bildene videre til tredjepart, eller bruke dem i produksjon av produkter for salg. Bilder som lastes ned fra databasen kan kun benyttes til det formål som er angitt i bestillingen. Bildene skal deretter slettes.

Dersom bildene ønskes benyttet til andre formål. - i tillegg til, eller i stedet for det formålet som var oppgitt ved bestilling - må ny bestilling sendes. Bestiller av bilder er ansvarlig for at bilder benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og til det formål som var oppgitt ved bestilling.

Alle bilder som benyttes skal akkrediteres i henhold til akkrediteringsinformasjon som er opplyst i tilknytning til hvert enkelt bilde. Klikk på lite bilde for å få tilgang til dybdeinformasjon. Med akkreditering menes en setning, som for eksempel "Foto: hemsedal.com / Nils-Erik Bjørholt". Det skal tydelig fremkomme på, under eller ved siden av bildet at det er fra Hemsedal.

NB! Utlånsbetingelsene er laget med tanke på fotografenes rettigheter til godtgjørelse for bruk av bildene. Derfor vil all bruk av bilder i strid med utlånsbetingelsene medføre et straffegebyr til bruker på NOK 3.000 per bilde som benyttes.